Πληροφορίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η επιχείρησή μας θα σας βοηθήσει στη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου από το πρώτο βήμα του ανοίγματος ενός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε με πληρεξούσια διαδικασία μέσω ενός τοπικού δικηγόρου την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας ακινήτου σε περίπτωση απουσίας σας, και για την καταβολή των αμοιβών μεταφοράς, και του φόρου αγορών.

Εάν επιθυμούσατε να πωλήσετε την ιδιοκτησία σας εμείς θα είμαστε ευτυχείς να σας αντιπροσωπεύσουμε. Στην περίπτωση καμίας πώλησης, καμίας αμοιβής, η ιδιοκτησία σας θα διαφημιζόταν όχι μόνο στην Κρήτη και στη υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Αυστρία, Ολλανδία και πολλές άλλες χώρες καθώς επίσης και από τα περίπτερα των εκθέσεών μας.


Powered by: Σχεδιασμός Ιστοσελίδων EnterTheWeb EnterTheWeb  | Copyright © 2020