1) ΑΠΛΗ ΑΓΓΕΛΙΑ –ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

30€

Αφού εγγραφείτε ανεβάζετε on line ένα η περισσότερα ακίνητα συμπληρώνοντας την φόρμα και δίνοντάς μια σύντομη και μια λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, ανεβαίνει στα 3 web sites μας www.crete-real-estate.com www.euroimmo.gr & www.property-crete.com σε επτά γλώσσες ( Ελληνικά- Αγγλικά - Ρώσικα – Γερμανικά- Νορβηγικά - Ιταλικά και Γαλλικά) σε όλες τις γλώσσες και 10-15.000 επισκέψεις τον μήνα από όλον τον κόσμο. Λαμβάνετε και διαχειρίζεστε κατευθείαν στο e-mail σας τις ζητήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές

Κόστος 30€ για διάστημα 1 έτους.(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ)

Εκπτώσεις : Αν καταχωρήσετε 3 έως 5 Ακίνητα -20% της συνολικής τιμής, 6 έως 10 Ακίνητα -25% της συνολικής τιμής και πάνω από το 10 Ακίνητα -30 % ιδιότητες της συνολικής τιμής.

2) ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

60€

Αφού εγγραφείτε ανεβάζετε on line ένα η περισσότερα ακίνητα συμπληρώνοντας την φόρμα και δίνοντάς μια σύντομη και μια λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, αυτό ανεβαίνει στα 3 web sites μας, www.crete-real-estate.com www.euroimmo.gr kai www.property-crete.com σε επτά γλώσσες Ελληνικά- Αγγλικά- Ρώσικα – Γερμανικά- νορβηγικά-Ιταλικά και Γαλλικά) με 10-15.000 επισκέψεις τον μήνα από όλον τον κόσμο. Λαμβάνετε και διαχειρίζεστε κατευθείαν στο e-mail σας τις ζητήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Σας παρέχουμε την δυνατότητα της υπηρεσίας υποστήριξης μετάφρασης των e-mail, επικοινωνίας στις γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Σουηδικά, Ιταλικά και Ρωσικά, αν το ζητήσετε (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ). Το ακίνητό σας καταχωρείται λίστα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ στην πρώτης σελίδα.

Κόστος 60€ για διάστημα ενός χρόνου.(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ)

Εκπτώσεις: Αν καταχωρήσετε 3 έως 5 Ακίνητα -20% της συνολικής τιμής, 6 έως 10 Ακίνητα -25% της συνολικής τιμής και πάνω από το 10 Ακίνητα -30 % ιδιότητες της συνολικής τιμής.

3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

60€

Αφού εγγραφείτε ανεβάζετε on line ένα η περισσότερα ακίνητα συμπληρώνοντας την φόρμα και δίνοντάς μια σύντομη και μια λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, αυτό ανεβαίνει στα 3 web sites μας. Τα ακίνητα καταχωρούνται τόσον από τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του η και από τον την Euroimmo Investments κατ’ εντολή του ιδιοκτήτη, στα 3 sites της ( www.crete-real-estate.com www.euroimmo.gr καιi www.property-crete.com σε επτά γλώσσες ( Ελληνικά- Αγγλικά- Ρώσικα – Γερμανικά- Σουηδικά- Ιταλικά και Γαλλικά) στις απλές λίστες ακινήτων Σε αυτή την περίπτωση η ανάθεση γίνεται με μη αποκλειστική εντολή μεσιτείας προς τον Κο Νίκο Κασωτάκη Διεθνή ειδικό ακινήτων, ιδιοκτήτη της Euroimmo. Η αλληλογραφία και η υποστήριξη των e-mail, γίνεται αποκλειστικά μέσω της Euroimmo και του Πιστοποιημένου Διεθνούς ειδικού ακινήτων,(CIPS) Νίκου Κασωτάκη με την υπογραφή εντολής ανάθεσης για διάστημα 12 μηνών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά 6 μήνες, πριν από την λήξη της, για όσο καιρό θελήσει ο ιδιοκτήτης, (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση), σε διαφορετική περίπτωση, και αν ο ιδιοκτήτης δεν επιβεβαιώσει την ανανέωση η ιδιοκτησία θα αφαιρείται αυτόματα από το σύστημα.

Σε περίπτωση επίτευξης πώλησης η ενοικίασης ολοκλήρωση της πώλησης σε πελάτη , με υπόδειξη μας , είτε κατά το διάστημα της σύμβασης, είτε και μετά της λήξη αυτής ο ιδιοκτήτης, έχει την υποχρέωση καταβολής στον Κο Νίκο Κασωτάκη προμήθειας ίσης με το 2% της τελικής τιμής πώλησης συν ΦΠΑ.

Κόστος: 60 € (μία φορά). Έκπτωση για 3 έως 5 ακίνητα -20% του συνόλου της συνολικής τιμής, 6 με 10 ακίνητα -25% της συνολικής τιμής Περισσότερα από 10 ακίνητα -30% της συνολικής τιμής.Από το ποσόν την μεσιτείας θα αφαιρεθεί το συνολικό προκαταβληθέν ποσόν για την ανάρτηση της διαφημιστικής αγγελίας .
Powered by: Σχεδιασμός Ιστοσελίδων EnterTheWeb EnterTheWeb  | Copyright © 2020